Translate

dimarts, 19 d’agost de 2008

PER QUÈ PUJA EL PREU DEL PETROLI?

El 70 % del preu del petroli és producte d'operacions especulatives del mercat financer. A aquesta situació se li sumen factors com l'esgotament del cru, la crisi nord-americana, l'augment de la demanda impulsat per Xina i Índia i la inestabilitat geopolítica en zones petroleres: la invasió a L'Iraq, la constant tensió entre Iran i Estats Units i la guerra civil en el Níger. Les cotitzacions ja no responen al joc de l'oferta i la demanda. Des dels principals països consumidors pressionen a la OPEP perquè augmenti l'oferta global, però si això succeís és poc probable que el preu respongui a la baixa de manera sostinguda.