Translate

dimecres, 20 de febrer de 2008

MATERIALS DIDÀCTICS COMPLEMENTARIS

Com estableix el currículum d’economia, la selecció del material didàctic ha d’ésser variada i suggeridora, ha d’afavorir el treball autònom de l’alumnat i l’ensenyament dels continguts.
En quant al material bibliogràfic, s’ofereix a continuació una llista comentada tant de llibres com de documents disponibles a internet. A aquesta llista s’haurien d’afegir els diaris d’informació general i especialitzats.
LLIBRES DE LECTURA:
-Stiglitz, J. Com fer que funcioni la globalització.(és un llibre que recomano a tothom)
· Sampedro, J.L. El mercado y nosotros, Ed. Penthalon, 1986. (còmic d’iniciació a l’economia amb un estil divulgatiu i escèptic)
· Jevons, Marshall, Asesinato en el margen, Ed. Alianza, 2003 (un entretingut llibre que combina un argument policíac amb raonaments econòmics)
· Estefanía, J., Hij@, ¿qué es la globalización?, Ed. Aguilar, 2002 (un llibre sobre globalització de caràcter divulgatiu, amb un to progressista)
· Sala-i-Martín, X., Economia liberal per a no economistes i no liberals, Ed. Dèria, 2001 (llibre també divulgatiu sobre globalització, amb un to liberal)
· Cortina, A., Ética del consumo, Ed. Taurus, 2003. (sobre consum responsable)
· Sen, A., Sobre ética y economía, Ed. Alianza, 2003 (un llibre on l’autor reflexiona sobre l’element ètic de les qüestions econòmiques)
PER CONSULTAR SOBRE L´ECONOMIA DE LES BALEARS:
· Reig Martínez, E. i Picazo Tadeo, A.J., Capitalización y crecimiento de la economía balear 1955-1996, Ed. Fundación BBVA, 1998
(anàlisi de l’evolució de l’economia balear tant des d’un punt de vista agregat com per a sectors, amb mesures de distribució de la renda)
· Mayol, J. i Machado, A., Medi ambient, ecologia i turisme a les Illes Balears, Ed. Moll, 1992.
(estudi de l’impacte ambiental de la activitat turística)
· López Casasnovas, G. (editor), Serie de estudios regionales: Islas Baleares, Ed. Fundación BBVA, 2003.
(interessant llibre on especialistes reflexionen sobre els problemes més actuals de l’economia balear: immigració, desigualtat i pobresa, el problema de l’especialització turística, les perspectives de la demanda turística, la construcció, el mercat de treball a les Illes Balears, el problema de l’aigua, la valoració del medi ambient, el sector públic balear, entre d’altres)
· Centre de Recerca Econòmica (CRE), Diverses publicacions
El CRE es un centre de investigació creat per Sa Nostra i la UIB que ofereix una gran quantitat de dades actualitzades de l’economia de les Illes Balears. Les seves principals publicacions, disponibles a la pàgina http://www.cre.uib.es/, son: Conjuntura 2015 (cuatrimestral) i Informe econòmic i social (anual)
· Alcover, A., Capó, J., Lozano, J., Payeras, M., Rey, J. y Riera, A., Les repercussions de l’euro sobre l’economia de les Illes Balears, Sa Nostra, 2001.
SOBRE L´ECONOMIA ESPANYOLA, EUROPEA I DE LA RESTA DEL MÓN:
· Informes mensuals de La Caixa accessibles a la direcció d’internet:
http://www.estudios.lacaixa.comunicacions.com/webes/estudis.nsf/wurl/ieimhomecos_esp
· Informes del Banc d’Espanya i del Banc Central Europeu disponibles a la direcció http://www.bde.es/informes/informes.htm
· Dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a http://www.ine.es/
· Web educativa del Banc Mundial “DEPweb” sobre desenvolupament sostenible a http://www.worldbank.org/depweb/spanish/index.htm. (amb tres mòduls d’aprenentatge, glossari, dades i estudis de casos)
· Exploram Europa. Proposta educativa per a secundària. Material de suport per al professorat sobre l'euro i sobre Europa. Disponible a: http://weib.caib.es/Recursos/exploram_europa/secundaria/ee_secundaria.pdf
ALTRES:
· http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/ (interessant dossier sobre globalització, amb anàlisi d’experts en el tema)
· Intermon-Oxfam, Moda que aprieta (http://www.comercioconjusticia.com/)
Informe sobre les condicions laborals dels treballadors de països menys desenvolupats que treballen per a empreses de moda espanyoles Útil per a desenvolupar actituds responsables com a consumidors.
· Cuberes, C. Gimcana; Subirats, Investigadors privats. Ed. Intermon-Oxfam
Material didàctic on s’estructura una gimcana on els participants “descobriran qui fabrica els productes que fem servir cada dia i sota quines condicions.”
· CD: Tu decideixes!. Ed. Intermon-Oxfam.
Joc a través del qual es pretén que reflexionem sobre la nostra actitud davant el consum. Per fer-ho, el personatge principal del joc es veurà immers en diverses situacions en què haurà de decidir quins articles adquireix.
· Palmer, T. i Monfar, C., Prácticas de estructura económica : técnicas de análisis cuantitativo, Ed. UIB, 2001. (exercicis de balança de pagaments i macromagnituds; alguns del més senzills són aprofitables per a batxillerat).
· Riera, A. i Pou, LL., Exercicis i casos pràctics d’economia política, Ed. UIB, 2002. (exercicis senzills i imaginatius de macro i micro; molts són aprofitables per a batxillerat).

[