Translate

dimecres, 20 de febrer de 2008

PREGUNTES TEÒRIQUES SELECTIVITAT ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D´EMPRESES.(2on BAT).

-L´EMPRESA I EL SEU ENTORN.
-FUNCIONS DE L´EMPRESA.
-L´EMPRESARI.
-LOCALITZACIÓ I DIMENSIÓ DE L´EMPRESA.
-LES PIMES.
-LA COMPETITIVITAT.
-RELACIONA LA DESLOCALITZACIÓ DE LES EMPRESES AMB COMPETITIVITAT.
-FORMES DE CONCENTRACIÓ DE LES EMPRESES.
-FORMES JURÍDIQUES DE LES EMPRESES.
-FONTS DE FINANÇAMENT DE L´EMPRESA.
-SEMBLANCES I DIFERÈNCIES ENTRE UNA SA I UNA SRL.
-LES MULTINACIONALS I LA GLOBALITZACIÓ.
-MÈTODES DE SELECCIÓ D´INVERSIONS.
-EL PUNT MORT O LLINDAR DE RENDIBILITAT.
-EL MÀRQUETING.
-EL BALANÇ COM A FONT D´INFORMACIÓ FINANCERA.
-BALANÇ SOCIAL I RESPONSABILITAT SOCIAL.
-EL FONS DE MANIOBRA.
-ORGANITZACIÓ FORMAL I INFORMAL DE L´EMPRESA.
-LA NOVA ECONOMIA.
-FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS.
-ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR A L´HORA DE CREAR UNA EMPRESA.
-RESPONSABILITAT SOCIAL DE L´EMPRESA. COSTS SOCIALS POSITIUS I NEGATIUS