Translate

dimarts, 12 de juny de 2012

100.000 milions!!! Són deute i dèficit.


El dia que el FROB rebi els diners, el deute d'Espanya augmentarà. Si rep 100.000 milions, el deute públic augmentarà en 10% del PIB. És a dir, si fins ara era del 70% del PIB, passarà a ser del 80% del PIB.
Tots els estudiants d'economia saben que l'augment de deute és el que es coneix com a dèficit. Per tant, aquests 100.000 milions són dèficit. El que passa és que les autoritats europees han decidit que aquest dèficit no es computarà a l'hora de fer retallades fiscals. És a dir, el dèficit que el 2011 va arribar a ser del 8,9% i que Espanya es va comprometre a retallar fins al 5,3% el 2012 i fins a 3% el 2013, no tindrà en compte aquest 10% addicional que prové del rescat de 100.000 milions.
Ela interessos d´aquest deute també són dèficit. Són una despesa que ha de fer l'estat i com que el dèficit és la diferència entre despeses i ingressos, la despesa addicional genera un dèficit addicional. Si els interessos són del 3% i el crèdit és de 100.000 milions, Espanya haurà de pagar uns 3.000 milions d'euros en interessos de manera que el dèficit augmentarà en aquests 3.000 milions. Que els interessos en sentit econòmic són part del dèficit, no hi ha dubte. Que això es computi o no és una decisió política que es decidirà a Europa sobre la qual haurem d'esperar. En aquest sentit, a hores d'ara hi ha certa confusió a causa de les declaracions contradictòries enviades des d'Europa. Mentre que el comissari Joaquín Almunia ha dit que sí computaran com a dèficit, el portaveu Amadeu Altafaj ha dit que no . Estaria bé que les autoritats europees es posessin d'acord i ens informaran també sobre aquest punt.