Translate

dissabte, 12 de maig de 2012

LECTURA PER A 1BAT:BANKIA!!!! SE LA DE DEIXAR ENTRAR EN FALLIDA O SE L´HA DE RESCATAR?

El gran fracàs de Bankia és una demostració més que quan els polítics es fiquen a administrar empreses amb criteris polítics, electorals o de favoritisme familiar i no amb criteris empresarials, les coses no acaben bé. En aquest sentit, és simptomàtic que els dos grans problemes financers d'Espanya estiguin a Bankia (ex Caja Madrid, dominada per la comunitat autònoma de Madrid) i a Catalunya Caixa (ex Caixa Catalunya, dominada per la diputació de Barcelona).
La fallida d'un banc pot generar unes setmanes de pànic que comportin una desaparició del crèdit a les empreses i a les famílies, la qual cosa pot agreujar la crisi econòmica.
Cal resaltar que la fallida d'un banc NO significaria que els dipositants perden els seus diners. Els dipòsits estan assegurats pel Fons de Garantia de Dipòsits. Qui perdria tots els seus diners serien els accionistes. Els creditors perdrien una part dels seus diners. 

 La política de fusions i de recapitalització privada imposada pel Banc d'Espanya clarament no ha funcionat i com que no s´ha deixat que els bancs i caixes trencats tanquessin les portes, això ha donat lloc a l´existència d una sèrie de bancs convertits en zombis que ni presten ni deixen prestar i paralitzen tota l'economia.Si el Govern no deixa als bancs quebrar, només queda el rescat públic.
Si el govern d'Espanya assumeix unilateralment el cost de la conversió en accions dels crèdits d´uns 4.000 milions que el FROB ja va donar a BANKIA, crearà un forat en els seus comptes públics de l'ordre del 5-30% del PIB i això tindria conseqüències catastròfiques per al país sencer: les primes de risc es dispararien, els creditors restringirien el crèdit , una partida cada cop més important dels impostos s'hauria de dedicar a pagar interessos, cosa que obligaria a fer retallades de la despesa i pujades d'impostos. Això agreujaria la crisi encara més i es crearia una espiral negativa que acabaria amb la fallida del país sencer. Passaria, més o menys, el que va passar a Irlanda que, en salvar als seus bancs, va fer un forat en el sector públic de prop del 30% del PIB i va haver de ser rescatada pels seus socis europeus.És més, si el rescat dels bancs l'assumeix el govern amb diners del contribuent, crearà un enorme malestar social. Els ciutadans no entendran que se'ls retallin els salaris, els llocs de treball, la sanitat i els altres serveis públics ia més se'ls pugin els impostos i s'utilitzi els diners per rescatar bancs. Per més que es digui que els bancs són importants, això serà difícil de digerir.
  (XSi M)