Translate

dijous, 4 d’agost de 2011

DADES DE L´EPA SEGON TRIMESTRE 2011.


COMENTARI NOTÍCIA PER A 1 BAT UNITAT 7 (INDICADORS ECONÒMICS).

Les dades de l
’EPA del segon trimestre del 2011 confirmen que encara està lluny la recuperació del mercat laboral a pesar de les millores estacionals. Amb 477.500 persones treballant, la variació anual en l’ocupació és aquest trimestre del -1,47% el que suposa una destrucció de -7.100 llocs de feina. Amb aquest són ja dotze els trimestres consecutius en que el mercat laboral perd ocupació (36 mesos). La població activa, amb 593.000 persones, ha experimentat un descens de -12.300 persones (-2,03%).
El fet més destacat de les dades agregades seria per tant el descens en la població activa, que recordem havia experimentat al llarg del cicle recessiu pujades significatives. A més el nombre de persones aturades continua sent molt elevat i afecta a 115.500 persones situant la taxa d’atur en el 19,48%. La taxa és gairebé la mateixa que la registrada al segon trimestre de l’any 2010 i ens mostra que continuem en una situació molt greu. Pel que fa a la variació intertrimestral el mercat laboral presenta en aquest any 2011 més ocupació estacional i una major baixada de l’atur. En concret la pujada estacional de l’ocupació és del +12,6% (+53.500) mentre que l’atur es redueix en un -19,8% (-28.500). Les diferències amb les dades de variació trimestral de l’any 2010 són considerables. Recordem que ara fa una any l’ocupació estacional pujà un +9,9% (+43.600) i l’atur baixà en un -5,3% (-6.700).Respecte aquestes dades, el secretari d’Ocupació i Comunicació Francesc Mellado ha manifestat que "tot i que enguany s’ha produït una major baixada estacional de l’atur això no suposa una reactivació econòmica. La nostra economia - ha afegit- continua basant-se en sectors associats a precarietat laboral i poca competitivat".D'altra banda, ha assenyalat que "ue deixa de buscar treball. La situació afecta especialment davant la baixada anual de la població activa, es pot veure clarament un efecte desànim de gent qa la població més jove i menys formada i posa de manifest la necessitat d’establir mesures específiques destinades a millorar l a seva ocupabilitat, apostant per les polítiques actives i per el reforçament de l’educació".
L’EPA ens mostra també que l’ocupació assalariada ha baixat en -15.500 persones, amb una destrucció d’ocupació tant en el sector públic (-7.300) com en el sector privat (-8.200). Front a la pèrdua de llocs de treball en el sector públic Francesc Mellado ha considerat que "l'administració no pot ser responsable del deteriorament del mercat laboral. Les mesures d’austeritat no han de passar per crear més atur i l'administració hauria de ser més selectiva a l'hora d'aplicar les polítiques d'ajust. A més considera que s'haurien d'augmentar els impostos en les grans fortunes o a les transaccions financeres".Al conjunt d’Espanya la pèrdua d’ocupació que és del -0,94% és menor que a les Illes. Pel que fa a l’atur aquest puja en un 4,05% i la pujada es veu acompanyada d’un petit repunt del 0,06% en la població activa.. Per CA les dades més negatives s’observen a La Rioja. En aquesta comunitat l’atur puja un 33,9% i l’ocupació baixa en un -5,85%.També destaca Múrcia amb un increment de l’atur del 15% i una baixada en l’ocupació del -4,14%. Dintre del panorama autonòmic destacar la conjuntura del País Basc i de Navarra. Ambdues comunitats presenten un deteriorament del mercat de treball que es salda amb menys ocupació, -1,67% i -2,53% respectivament, i més atur (+11,46% i +16,72%).