Translate

dilluns, 8 de desembre de 2008

DEFINICIÓ DE L´IBEX 35

Sovint, quan llegim la premsa o veiem en la televisió la informació econòmica, es parla de les pujades o baixades de l'IBEX 35. Molta gent pensa que l'IBEX és simplement la Borsa, és a dir, el mercat d'accions espanyol. Però l'IBEX 35 només és la part més important d'aquest mercat. L'IBEX 35 va néixer a finals de 1989, i és un índex de referència del mercat borsari espanyol compost per les cotitzacions de les 35 empreses més importants d'Espanya sense importar el sector en el qual operin. L´IBEX 35 s'usa com a referent per a la contractació de productes financers com per exemple, plans de pensions i fons d'inversió.
La composició de l'IBEX 35 és decidida pel comitè Assessor Tècnic de la Borsa, segons una sèrie de criteris que permeten establir el pes de les companyies en el mercat borsari, com poden ser volum d'accions, grau de liquiditat, nivell de rotació de les accions i muntant de la capitalització. El comitè es reuneix cada sis mesos de forma ordinària, i sempre que sigui necessari pels moviments del mercat de forma extraordinària, i revisa la composició de l'índex IBEX 35 per a decidir si cal excloure a algun membre en benefici d'una altra companyia, segons les variacions que puguin tenir aquestes companyies en les seves capitalitzacions.
Per tant, l'IBEX 35 és el principal índex de referència de la borsa espanyola. Referència tant per a les entitats financeres com a índex de preus i rendibilitat esperades dels seus productes d'estalvi i d´inversió, com també de referència de l'estat del mercat borsari i d'inversió espanyols a nivell internacional. De fet, quan ens informen de l'estat diari de les borses a nivell mundial, se sol usar aquest tipus d'índexs basats en la ponderació de les majors empreses de cada borsa. Com per exemple, tenim el Dow Jones nord-americà, el DAX de Frankfurt, o el Footsie de Londres.
Les grans companyies estan interessades en pertànyer al selecte grup de les3 5 empreses que integren l´IBEX 35 ja que això els suposa gaudir d'un gran prestigi a nivell nacional i internacional i oferir una certa garantia que la gestió de l´empresa és correcta.