Translate

dimarts, 7 de juny de 2011

Joan Antoni Mel (president de Triodos Bank, banca ètica): aquesta societat està malalta. (Molt interessant).