Translate

divendres, 21 de novembre de 2008

QUÈ ÉS L´EURIBOR?

És la taxa interbancària que utilitzen les entitats financeres per a prestar-se diners entre si.
Exemple:
El banc A, té un Pla d'Estalvi a Termini fix subscrit per 100 persones, d'aquestes 100 persones, 50 decideixen donar-se de baixa del fons i recuperar els seus diners, però el banc A, no disposa dels diners perquè els ha utilitzat donant préstecs a altres usuaris.Què fa el Banc A?, doncs crida al Banc B, que sol tenir excés de liquidesa i li demana un préstec, per a retornar aquests diners. Aquí és on entra l´euribor, ja que el banc B, posarà a disposició del Banc A aquests diners però amb un tipus d'interès, que és el que anomenam Euribor. L´Euribor a un any és el que se sol prendre com índex de referència per als préstecs hipotecaris.
Els Bancs Centrals de cada país solen controlar l´Euribor mitjançant el tipus d'interès oficial dels diners. A Espanya el tipus d'interès oficial dels diners és controlat pel Banc Central Europeu, ja que està en la zona euro i aquest ho regula atenent a les diferents situacions econòmiques que es produeixin en aquesta zona. Normalment els bancs centrals fan subhastes periòdiques de diners que han de ser retornades a molt curt termini, normalment un dia, i que els bancs retornen al banc central amb un tipus d'interès que és el que marca el BCE i el qual serveix de referència per l´euribor. Normalment, es busca que el Tipus d'Interès Oficial dels Diners, coincideixi amb l´euribor a un dia. L´euribor a un any no és més que la mitjana del que el mercat espera que sigui el tipus d'interès oficial dels diners, durant aquest període.
D'aquesta manera l´euribor interacciona amb el tipus d'interès oficial dels diners. Si els bancs pensen que baixarà el tipus d'interès a curt termini del Banc Central, aquests reaccionen situant-lo per sota del mateix, però si pensen que pujarà, l´euribor reacciona situant-se per damunt.
I per què puja el tipus d'interès oficial el BCE?
El tipus d'interès puja per dos motius principals: primer per a atreure liquiditat als bancs i refredar l'economia. Quan els tipus d'interès oficials pugen, la taxa amb la qual els bancs remuneren els dipòsits de diners i els diferents fons solen pujar també amb la qual cosa s'atreu inversors i diner efectiu al banc, fomentant-se d'aquesta manera l'estalvi. Així mateix també s'aconsegueix reduir el dèficit, ja que es refreda el consum, especialment en societats que estiguin endeutes, i això és fàcil d'entendre, ja que si tenim una hipoteca i aquesta ens puja 100 euros al mes al revisar-la, seran 100 euros que no podrem utilitzar per a consumir, al mateix temps es desincentiven la petició de crèdits al consum o personals ja que aquests lògicament també són més cars. AL refredar-se el consum, també es moderen els preus, ja que aquests tendeixen a estabilitzar-se davant la debilitat del consum per a poder mantenir el ritme de vendes.